Make your own free website on Tripod.com

 

Penerangan  Tentang
Lencana Sekolah
 
kuning
SEDIA MENGHADAPI CABARAN
biru
KESUCIAN DAN KEBERANIAN
merah
KEBERANIAN
PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL
PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK
SENTIASA MENIMBA ILMU DALAM SEGALA BIDANG