Make your own free website on Tripod.com
 
NOVEMBER 1998
 
Tarikh Hari
 Aktiviti
Tindakan 
1/11/98  Ahad
2/11/98 Isnin Peperiksaan PMR 1998  

Peperiksaan Akhir Tahun

GPK/SU Peperiksaan  

SU Kurikulum/Pep Dlm

3/11/98 Selasa
-sama-
 
4/11/98 Rabu
-sama-
 
5/11/98 Khamis
-sama-
Amali Kimia SPM
   

Ketua Bidang Sains

6/11/98 Jumaat Peperiksaan Akhir Tahun SU Kurikulum
7/11/98 Sabtu    
8/11/98 Ahad    
9/11/98 Isnin Peperiksaan PMR 1998 GPK/SU Peperiksaan
10/11/98 Selasa Laporan dan Perancangan Tahunan Ke Pejabat Pengerusi/Ketua-ketua Semua Unit KU , KOKU,HEM
11/11/98 Rabu Markah Peperiksaan Ke Guru Kelas Guru Matapelajaran
12/11/98 Khamis Amali Fizik SPM Ketua Bidang Sains
13/11/98 Jumaat Rekod Murid Ke Pejabat Guru Kelas
14/11/98 Sabtu    
15/11/98 Ahad    
16/11/98 Isnin    
17/11/98 Selasa Mesyuarat Kurikulum Ke 4 Setiausaha Kurikulum
18/11/98 Rabu    
19/11/98 Khamis Balik Wajib Asrama Waden
20/11/98 Jumaat Cuti Akhir Tahun Bermula  
21/11/98 Sabtu    
22/11/98 Ahad    
23/11/98 Isnin Peperiksaan SPM/STPM 1998 Bermula sehingga 12/12/1998 SU Peperiksaan/Guru Bertugas
24/11/98 Selasa    
25/11/98 Rabu    
26/11/98 Khamis    
27/11/98 Jumaat    
28/11/98 Sabtu    
29/11/98 Ahad    
30/11/98 Isnin